Selasa, 14 Desember 2010

ciri ciri wanita muslimah

a) Mentaati Perintah Alloh
Seorang wanita harus selalu mentaati perintah Alloh SWT dan peraturan-peratuan baik yang terdapat dalam al Qur’an maupun yang disampaikan oleh Rasululloh Saw. Semua hadits Rasululloh patut dijadikan partner hidup dalam mengarungi hidup rumah tangga. Karena dalam setiap langkah kakinya selalu mencerminkan kepatuhan dan ketaatan.
Sebagai wanita yang muslimah, ia selalu waspada dan hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Karena ia merasa selalu diawasi oleh yang maha kuasa yaitu Alloh Azza Wajalla. Kalau dia seorang istri, ia selalu menjaga kehormatan suaminya ketika sang suami sedang bekerja, ia tidak menerima tamu apabila tidak dikenalnya dan ia selalu menjaga harta kekayaan suami. Dan apabila dia sebagai seorang pejabat, maka di dalam memegang jabatannya selalu ingat kepada Alloh, apakah yangdikerjakan adalah sesuatu peraturan Alloh atau tidak.
Empat golongan wanita yang akan dimasukkan ke dalam syurga :
1) wanita yang banyak keturunannya, lagi penyabar serta menerima dengan senang hati dengan keadaan yang serba kekurangan;
2) wanita yang selalu menjaga diri dari perbiatan yang haram, berbakti kepada Alloh dan suaminya;
3) seorang wanita yang memiliki sifat pemalu, dan apabila suaminya dating maka ia mengekang mulutnya dari perkataan yang tidak layak untuk dilontarkan dan selalu menyambut suaminya dengan senyuman; dan
4) perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia mempunyai beberapa anak yang masih kecil (dalam keadaan yatim) lalu ia mengekang dirinya hanya untuk mengurusi anak-anaknya tersebut.
Termasuk juga mentaati dan mematuhi perintah Alloh bagi kaum wanita adalah mengerjakan puasa, baik puasa ramadhan maupun puasa-puasa sunnah. Seorang yang selalu mengerjakan puasa, maka jiwanya akan selalu terkontrol dan terhindar dari berbagai macam hal yang dapat mengeluarkan kita ke jalan kedustaan yang selalu membayangi kita dalam kehidupan ini, dan juga sholat karena sholat dapat mencegah kemungkaran yang dapat menjauhkan kita dari Alloh SWT. Dan sholat memberikan kesehatan dalam tubuh dan jika seorang wanita meningggalkan sholat tanpa sengaja berarti dia telah menjalankan larangan Alloh.
b) Mentaati Perintah Suami
Mengingat besarnya tanggungjawab yang dipikul oleh seorang suami terhadap istrinya, baik selaku suami atau ayah dari anak-anaknya (dalam rumah tangga), karena disamping itu ia juga sebagai pelindung dan penganyom rumah tangganya, ia juga yang bertanggungjawab atas nafkahnya. Maka islam menempatkan seorang suami begitu tinggi, dan seorang istri harus taat dan patuh kepada suaminya, disamping ia taat dan patuh akan perintah-perintah Alloh SWT.
Banyak hadits nabi yang menyatakan, bahwa seorang istri yang tidak taat atau mematuhi perintah suami, maka istri tersebut akan mendapatkan laknat dari para malaikat.
Rasululloh bersabda yang artinya “Seorang istri yang ke luar dari rumahnya tanpa mendapat izin dari suaminya, maka ia dilaknati oleh para malaikat hingga ia kembali (pulang).”
c) Memelihara Perhiasannya
Seorang wanita yang tidak pandai menjaga perhiasannya, atau selalu menampakkan perhiasannya adalah wanita kafir.
Seorang wanita yang muslimah harus selalu memperhatikan agar ia tidak tidak termasuk dalam wanita kafir adalah sebagai berikut :
 Seorang wanita harus pandai menundukkan pandangannya, perhiasan seorang wanita yang paling mahal adalah malu, sedangkan bentuk malu yang lebih efektif adalah dengan menundukkan pandangannya.
 Pakaian yang dipakai oleh seorang wanita muslimah adalah pakaian kehormatan Islam, yakni dengan memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali tangan dan juga memakai jilbab yang dapat menutupi semuanya kecuali muka. Jadi, pakaian kehormatan islam yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan.
 Seorang wanita muslimah tidak bergaul bebas dengan lawan jenisnya.

Tidak ada komentar: